support_banner_podstron.jpg

     

Symfonia ERP 2019.1

W celu wykonania migracji do wersji 2019.1 z wersji starszych prosimy o kontak z naszą firma pod numerem telefonu: 32 268 48 79

 


 

Symfonia ERP - zmiany w 2019.1

 

Deklaracje CIT

Dodano obsługę formularza deklaracji CIT-8(26) wraz z załącznikami CIT-8/O(13) i CIT-BR(4).

Do ustawień parametrów deklaracji dodano stawkę CIT: 9%. Jeśli tworząc firmę ustawiono Status firmy jako Jednostka Mała lub Jednostka Mikro, parametr zostanie domyślnie ustawiony na stawkę 9%, natomiast dla Jednostki Innej na 19%.

Ewidencja danych podatkowych

Dodano kategorie wyjątków EDP:

Różnice kursowe od zysków kapitałowych ujemne,

Różnice kursowe od zysków kapitałowych dodatnie,

Przychody z zysków kapitałowych -,

Koszty z zysków kapitałowych -,

Przychody z zysków kapitałowych +,

Koszty z zysków kapitałowych +.

Do obsługi nowych wyjątków w dostosowano raporty:

Kategorie podatkowe,

Różnice kursowe.

Układy bilansu i RZiS dla jednostek małych i mikro

Do ustawień parametrów tworzonej firmy oraz roku obrachunkowego dodano pole Status firmy, w którym można wskazać czy firma spełnia warunki sprawozdawcze dla jednostki małej lub mikro. Dla firm niezakwalifikowanych jako jednostka mała lub mikro przeznaczone jest ustawienie jednostka Inna.

Dodano dwa zestawy wzorów układu bilansu oraz rachunku zysków i strat:

Bilans jednostka MAŁA,

Jednostronny rachunek zysków i strat jednostka MAŁA,

Bilans jednostka MIKRO,

Jednostronny rachunek zysków i strat jednostka MIKRO.

Użycie własnego układu bilansu lub RZiS dla deklaracji CIT wymaga modyfikacji formuł deklaracji. Jeśli formuły deklaracji nie zostały dostosowane do innego układu, to przygotowując deklarację CIT bez względu na status firmy (Jednostka Inna, Mała, Mikro) w parametrach wyliczenia deklaracji wybierz Nazwa bilansu: Bilans oraz Nazwa RZiS: Jednostronny rachunek zysków i strat.

Inne zmiany

Mechanizm ustalania początku naliczania odsetek uwzględni dzień 12-11-2018 jako dzień wolny od pracy.

Dodano funkcję SumaSkip sumującą pola deklaracji.

Usunięto problem ze zbiorczym zapisem dokumentów z bufora do ksiąg. Mimo zaznaczenia dokumentów na liście nie wszystkie dokumenty trafiały do księgi.

Usunięto problem przypadków nie bilansujących się księgowań równoległych wprowadzanych ręcznie na dokumencie specjalnym.

Usunięto problem przerwania działania programu przy próbie przejścia ze składników transakcji do wyciągu bankowego walutowego.

Naprawiono przypisywanie VAT do okresów w przypadku, gdy okres VAT określany jest na podstawie terminu płatności a rozrachunki zostały rozbite na wiele terminów płatności.

Usunięto przypadek, w którym możliwe było zapisanie dokumentu w okresie zamkniętym.

 


 

HANDEL Zmiany w wersji 2019.1

Wersja 2019.1 jest pierwszym etapem modernizacji modułu Handel, skupionym na rozszerzeniu funkcjonalności kartotek oraz wprowadzeniu ułatwień w pracy z wybranymi typami dokumentów.

Nowe okna kartotek

W ramach pierwszego etapu modernizacji modułu Handel dostępne są nowe okna kartotek:

Sprzedaż

Magazyn        

Dostawy

Zamówienia obce

Kontrahenci

Towary

W ustawieniach parametrów pracy dodano możliwość wyboru czy praca z programem prowadzona jest z wykorzystaniem nowych okien kartotek czy klasycznych.

Kartoteka Dostawy będzie dostępna z paska nawigacji programu w grupie Dokumenty.

Nowe okna kartotek umożliwiają definiowanie i zapamiętywanie własnych układów kolumn w tym kolumn zawierających dane z pól własnych użytkownika.

Funkcjonalność panelu Wybory zastąpił nowy mechanizm filtrowania. Definicje znajdujące się w panelu Wybory nie zostaną przeniesione do nowego okna.

Korzystając z nowych kolumn oraz filtrów można np. wyświetlić kartotekę Towary z podziałem na magazyny >>

Nowe okna dokumentów

W ramach pierwszego etapu modernizacji modułu Handel dostępne są nowe okna dokumentów:

Faktura (FVS)

Rachunek uproszczony (RUS)

Zamówienia obce (ZMO)

Zamówienia obce w walucie (ZWO)

Przyjęcie do magazynu (PZ)

Wydanie z magazynu (WZ)

W razie potrzeby nowe okna po otworzeniu można przełączyć do widoku z poprzedniej wersji, natomiast w ustawieniach parametrów pracy dodano możliwość wyboru czy praca z programem prowadzona jest z wykorzystaniem nowych okien dokumentów czy klasycznych.

Nowe okna dokumentów umożliwiają definiowanie i zapamiętywanie własnych układów kolumn dla pozycji towarowych, w tym kolumn zawierających dane pól własnych użytkownika.

Poza tym nowe okna dokumentów umożliwiają:

Skalowanie rozmiaru wyświetlanego dokumentu.

Wprowadzanie wartości pól użytkownika dla dokumentu na zakładce Własne pola oraz trzech pól na zakładce Dane podstawowe.

Wprowadzanie wartości pól użytkownika dla pozycji towarowych.

Dołączanie do dokumentów dodatkowych załączników w formie plików.

Wprowadzanie notatek z możliwością formatowania tekstu, oraz dołączania tabel i grafiki.

Przeglądanie powiązanych dokumentów na oddzielnej zakładce.

Przeglądanie stawek VAT oraz ich składników na oddzielnej zakładce dokumentów sprzedaży.

Przełączenie widoku okna do klasycznego układu oraz funkcjonalności.

Wykorzystanie nowych szablonów wydruku.

Na dokumentach sprzedaży (FVS, RUS) znajduje się kolumna OO umożliwiająca samodzielne oznaczenie towarów z odwrotnym obciążeniem.W kontekście nowych okien niektóre dostępne do tej pory parametry pracy zachowują się inaczej. Poniżej opisane zostały parametry, których działanie jest inne.Nowe okna częściowo wspierają obsługę automatycznego wykonywania procedur AmBasic dla zdarzeń występujących przy pracy z dokumentami i danymi kartotekowymi.

Pola własne

Dodano możliwość definiowania własnych pól rejestrujących dodatkowe dane dla:

dokumentów zakupu,

pozycji dokumentów zakupu,

dokumentów sprzedaży,

pozycji dokumentów sprzedaży,

dokumentów magazynowych,

pozycji dokumentów magazynowych,

zamówień obcych,

pozycji zamówień obcych,

zamówień własnych,

pozycji zamówień własnych.

Z gałęzi ustawień Wymiary analityczne wydzielono gałąź Własne pola, która umożliwia definiowanie dodatkowych pól dla poszczególnych kategorii dokumentów. Pola własne nie są wykorzystywane w module Business Intelligence.

Na oknach dokumentów dodano zakładkę Pola dodatkowe, na której dostępne są pola dodane przez użytkownika.

W menu kontekstowym dokumentów zmieniono nazwę polecenia Wymiary dokumentu na Własne pola.

W kartotekach nazwę operacji Zmiana wymiarów dokumentów zmieniono na Własne pola dokumentów.

Szablony wydruków

W ustawieniach programu dostępna jest gałąź Szablony wydruków, w której znajdują się szablony wydruków przygotowywanych z nowych okien dokumentów (FVS, RUS, ZMO, ZWO, PZ, WZ). Użytkownik może tworzyć własne szablony wydruków za pomocą edytora szablonów raportów.

Na nowych wydrukach jest możliwość uwzględniania własnych pól.

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

P. I. SUPPORT

ul. Kasprzaka 256

41-303 Dąbrowa Górnicza

tel: 602 192 994

 

e-mail: biuro@support.com.pl

 

NIP: 6290011209

REGON: 271695561

SUPPORT

Jesteśmy informatyczną firmą działającą na rynku od 1993 roku. Działamy w zakresie szeroko pojętych usług IT. Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy SAGE od początku istnienia tej firmy na polskim rynku. Oferujemy fachową pomoc w zakresie technicznym jak i merytorycznym z obsługi programów Symfonia.

czytaj więcej


Copyright 2016-2020 Przedsiębiorstwo Informatyczne SUPPORT Alicja i Adam Pasich - Spółka Cywilna.

Usługi informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

powered by Helix III Framework, SP Page Builder Pro

treść i dokumenty: P. I. SUPPORT, sage.com.pl, posnet.com.pl, stc-polska.pl,

materiały graf.: pixabay.com, freepik.com, strona korzysta z cookies - czytaj więcej >>>